Подільське наукове товариство

 

Про Товариство

 

     Подільське наукове товариство – об'єднання, створене на добровільних засадах вченими, що займаються науково-дослідницькою діяльністю в галузі права, історії та економіки.

     Мета діяльності Подільського наукового товариства спрямована на вирішення наукових та практичних проблем, які виникають в процесі: правового регулювання суспільних відносин на національному та міжнародному рівні; організації та управління матеріальним виробництвом, використання ресурсів, розподілу, обміну, збуту і споживання товарів та послуг; дослідження минулого людства.

     У своїй діяльності Подільське наукове товариство об’єднує науковців України та зарубіжжя: викладачів ВНЗ, співробітників науково-дослідних інститутів, аспірантів та здобувачів, юристів, економістів, істориків, археологів і політичних діячів.

     Формами роботи Подільського наукового товариства є наукові конференції, різноманітні круглі столи, засідання, семінари, колоквіуми, симпозіуми, тренінги з роз’яснення актуальних новел законодавства України. Члени Подільського наукового товариства здійснюють науковий аналіз перспектив розвитку національного законодавства, економічного розвитку України, комплексні наукові дослідження з питань нормотворення на локальному рівні, надають організаційну та інформаційну підтримку молодим науковцям.

     Подільське наукове товариство здійснює видавничу діяльність наукової, публіцистичної та довідкової літератури з історичних, економічних, юридичних наук.

     Подільське наукове товариство активно співпрацює з науковими установами, науковими організаціями, громадськими організаціями України та інших держав.